Info

Het Logeerhuis

De naam van het logeerhuis is geïnspireerd op de plant de Vrouwenmantel: een geneeskrachtige plant met een vermogen waterdruppels vast te houden op haar blad. De mantel staat voor  liefdevolle zorg die wij aan de kinderen bieden. De parels die op het blad liggen zijn de kinderen.

Ons logeerhuis is voor  kinderen met een meervoudige/verstandelijke handicap. Wij weten dat een kind een beperking kan hebben, maar daarachter zien wij een uniek individu. Wij geven aan de kinderen een warme, huiselijke, veilige omgeving waar ze rustig zichzelf kunnen zijn, aangesproken worden op hun kwaliteiten,  waar iedereen zich gelukkig kan voelen en zich kan uiten.

Wij werken vanuit een antroposofisch mensbeeld. Wij zien het kind als een volledig mens, geestelijk en fysiek, dat wij helpen richting geven. Wij geven aandacht aan het kind op zijn persoonlijke weg. Wij nemen elkaar mee in het ritme van de dag en de seizoenen en het jaar. Daar beleven de kinderen/jongeren veel vreugde aan.  De jaarfeesten vieren wij om verbonden te zijn met het jaarritme wat houvast geeft aan de kinderen. Verhalen vertellen hoort hier ook bij.

We bieden losse dagen aan en een heel weekend. Daarnaast bieden wij in de zomervakantie opvang aan voor een week of korter.

Uw kind geven wij individuele aandacht, zodat we in de aanpak rekening kunnen houden met de speciale behoeftes. We houden rekening met bijvoorbeeld; eigenschappen, wensen, vermogen, diëten en medicatie.

Deze kennis wordt gedeeld in het intakegesprek en de diverse oudergesprekken.