het team

Barbara van Sambeek

Logeerhuis de Vrouwenmantel bestaat al sinds 2006. Barbara van Sambeek, ondergetekende, is de oprichterster van dit logeerhuis.

“Het begon met de vraag van een paar ouders van de aanleunklas voor kinderen met ZML indicatie op basisschool Tiliander. Ik startte met 1 kind in mijn eigen huis. Op dit moment is het logeerhuis gegroeid naar 3 groepen voor een heel weekend. Daarnaast zijn er activiteiten op zaterdagen.
Ik ben opgeleid als basisschool – leerkracht en heb veel ervaring opgedaan met deze specifieke doelgroep. Ik laat mij inspireren door de antroposofie, de bio-dynamische voeding en de muziek. In die zin neemt de natuur, activiteiten in de natuur en creatieve vorming een wezenlijke plaats in binnen het logeerhuis. Dat is onze basis binnen mijn logeerhuis, waar verschillende kinderen elkaar tegenkomen en leren van de ruimte, de rust en elkaar.
Naast mijn hoofdactiviteit van het verder ontwikkelen van mijn logeerhuis geef ik fietslessen aan kinderen of jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
Ik heb verder een vierjarige opleiding gedaan tot massagetherapie in Amsterdam. In mijn praktijk help ik mensen in deze hoedanigheid. Ook jongeren binnen het logeerhuis kan ik op deze manier desgewenst ondersteunen.”

Voor meer informatie kunt u kijken op LinkedIn.

Barbara van Sambeek - Logeerhuis de Vrouwenmantel