Over het logeerhuis

De naam van het logeerhuis is geïnspireerd door de plant de Vrouwenmantel: een geneeskrachtige plant met een vermogen waterdruppels vast te houden op haar blad. De mantel staat voor liefdevolle zorg die we aan de kinderen bieden en de parels die op het blad liggen zijn de kinderen.

Ons logeerhuis in Noord Brabant is voor kinderen met een meervoudige/ verstandelijke handicap. We weten dat een kind een beperking kan hebben, maar daarachter zien we een uniek individu. We geven aan de kinderen een warme, huiselijke, veilige omgeving waar ze rustig zichzelf kunnen zijn, aangesproken worden op hun kwaliteiten, waar iedereen zich gelukkig kan voelen en zich kan uiten.

We werken vanuit een antroposofisch mensbeeld. Wij zien het kind als een volledig mens, geestelijk en fysiek, dat wij helpen richting geven. We geven aandacht aan het kind op zijn persoonlijke weg. We nemen elkaar mee in het ritme van de dag en de seizoenen en het jaar. Daar beleven de kinderen/jongeren veel vreugde aan. De jaarfeesten vieren we om verbonden te zijn met het jaarritme wat houvast geeft aan de kinderen. Verhalen vertellen hoort hier ook bij.

We nemen uw kind mee op een dag of een heel weekend. Daarnaast bieden we in de zomervakantie een week of korter opvang aan.

Uw kind geven wij individuele aandacht, zodat we in de aanpak rekening kunnen houden met de speciale behoeftes die dit met zich meebrengt. Deze kennis wordt gedeeld in de diverse oudergesprekken of het aannamegesprek met de ouders. We houden rekening met hun speciale behoeften zoals: eigenschappen, wensen, vermogen, diëten, medicatie etc.